Citation link:
  • Wybor listow francuskich XVII i XVIII wieku /Przel. i oprac. Maurycy Michal Paciorkiewicz, prof. Uniw. Lubelskiego.
    • Заглавна страница с дата и автограф на Боян Пенев