Citation link:
Abstract:
Портрет на мъж - приятел на Стоян Аргиров.
 
Creator:
фотоателие ”F. Tomash”
 
Created:
10.07.1889
 
Spatial:
Прага
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „ Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220065
 
Subject:
портрет; ателие; 1880