Citation link:
  • Класификация на българските книжовни паметници от най-старо време до края на ХVІ в. / От професор Б. Цонев.