Citation link:
  • Първата златна монета на цар Иван Асен ІІ / Т. Герасимов.