Citation link:
  • Речи на Министъра на народното просвещение в защита на законопроектите по изплащане платките на учителите в народните оснвни училища, по заемите за постройка на училищни здания и по бюджетопроекта /Ив. Д. Шишманов.
    • Начална страница с подпис на проф. Ив. Шишманов