Citation link:
 • Прометей : Списание за класическа литература / Д-во на приятелите на класическата култура
  • Год. V
   • Кн. I (Септември 1940)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Иван Велков. Златна Добруджа в миналото.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
     • стр. 7
    • Любомир Владикин. Развалините се пробуждат.
     • стр. 9
     • стр. 10
    • Методи Бърдаров. Атина Палада.
     • стр. 12
     • стр. 13
    • Руска Атанасова-Гандева. Светогледът на Хораций.
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
    • Иван Попов. Християнството през времето на императора Траян в писмата на Плиний.
     • стр. 20
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Scriptor Incertus de Leone Bardae др. Прев. Веселин Бешевлиев.
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
    • Страница на младите. Пирам и Тисба. Прев. Блага Димитрова.
     • стр. 27
     • стр. 28
    • Varia
     • стр. 30
     • стр. 31
    • Весела страница
   • Кн. II (Октомври - Ноември 1940)
    • Издателска корица
    • Членове на дружеството "Приятели на класическата култура"
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Ф. Дьолгер. Създаването на Първата българска държава. Прев. Веселин Бешевлиев
     • стр. 4
     • стр. 5
    • Цветан Грозев. Как са гадаели древните.
     • стр. 7
     • стр. 8
    • Х. Тиволи. Вила д'Есте, вила Адриана.
    • Андрей Андреев. Химните на Аполон Делфийски.
     • стр. 11
     • стр. 12
    • Х. Данилчук. Траките в предисторията. (Следва)
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
    • К. К. Класически представления в древния театър на Сиракуза.
     • стр. 20
     • стр. 21
    • Руска Атанасова-Гандева. Светогледът на Хораций. (Продължение от кн. I)
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
    • Извори за българската история. Из хрониката на Амартола. Прев. Иван Дуйчев.
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
    • Откъси от Тибул и Катул. Прев. Вихра Манева.
    • Крум Димитров. Надгробие на Младен Тонев.
    • Из Вестниците
    • Страница на младите. Лукиян. Из "Разговори на боговете", "Разговори на мъртвите". Прев. Александър Ничев.
    • стр. 35
     • стр. 36
     • Членове на дружеството "Приятели на класическата култура" [Продължение]
    • Задна корица
   • Кн. III (Декември 1904 - Януари 1941)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Мита за Антиопа в културната група "Фарнезският Бик".
    • Слави Чаушов. Хуманизмът от социологично гледище.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
     • стр. 7
     • стр. 8
    • Е. Самерсойтер. Олимпия. Отчет за германските разкопки. Прев. И. Г.
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
    • Х. У. Анселм Фойербах и гръцката древност. Прев. Емил Гюрков
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
    • Делата на Нерона. Taciti Annalium XIV 60-64. Прев. Борис Илиев
     • стр. 19
     • стр. 20
    • Сафо. Към Афродита. Прев. Вихра Манева.
    • Борис Илиев. Вътрешна уредба на римската къща.
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
    • Удобно и неудобно географско положение на Византион (Цариград). (Полибий, кн. IV, гл. 38 и 45). Прев. Веселин Бешевлиев.
     • стр. 31
    • Х. Данилчук. Траките в предисторията. (Продължение от кн. II. год. V.)
    • Вести
    • Страница на младите. Дедал и Икар. Милка Спасова
    • Johannis Vasovi. Pirin.
   • Кн. IV-V (Февруари - Март 1941)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Гаврил И. Кацаров. Македония в древността.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
     • стр. 7
     • стр. 8
    • Иван Дуйчев. Македония в българската история.
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
    • Веселин Бешевлиев. Беломорието и Македония в първобългарските надписи.
     • стр. 16
     • стр. 17
    • А. Неделчев. Питагор.
     • стр. 19
     • стр. 20
    • Лукиян. Разговори на мъртвите. Прев. Александър Ничев
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
    • Вилхелм Капеле. Кимврите и тевтоните. Прев. Ив. Стоева
     • стр. 26
    • И. Г. Историята на две географски имена: Италия и Елада.
     • стр. 28
    • R. Hennig. Британия в древността. Прев. Емил Гюрков.
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
    • Борис Илиев. Обучението по класическите езици в различните страни на света. (Следва)
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
     • стр. 40
     • стр. 41
     • стр. 42
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
    • Херодот. Сражението при Термопилите. Herodoti Hist. VII 201 и сл. Прев. Мария Казаска (Следва)
     • стр. 47
     • стр. 48
     • стр. 49
    • Гръцки и латински извори за българската история. Из откъсите на Приск. Прев. Иван Дуйчев (Следва)
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • стр. 54
     • стр. 55
    • Вести
     • стр. 57
    • Милко Мирчев. Надгробни паметници.
    • Varia
     • стр. 60
    • Орфей и Евридика. Прев. Блага Димитрова
     • стр. 62
     • стр. 63
     • стр. [64]
   • Кн. VI (Юни 1941)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Редакцията. Към абонатите и читателите ни.
     • стр. 4
    • Владимир Георгиев. Училището и художествената литература от Август до упадъка на Империята.
     • стр. 6
     • стр. 7
     • стр. 8
     • стр. 9
    • Борис Илиев. Обучението по класическите езици в различните страни на света. Продължение от миналия брой
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
    • Херодот. Сражението при Термопилите. Продължение от IV-V книжка. Прев. Мария Вл. Казаска
     • стр. 20
    • Проперций - III - 26. Катаул - 84. Прев. Вихра Манева
    • Вести
    • Varia
    • Азбучен списък на автори на статиите, дадени в първите пет годишнини на сп. Прометей 1937 - 1941 г.
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
    • Списък на статиите, подредени според съдържанието им.
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
    • Списък на илюстрациите, дадени в първите пет годишнини на сп. Прометей
     • стр. 33
     • стр. 34
    • Задна корица