Citation link:
 • Биологични обяснения и телеология / Сергей Герджиков
  • Начална страница
   • Описания и обяснения в биологията
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • Неуспехът на редукционните варианти
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • Заключение
   • Литература