Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Философски факултет. Книга Философия : Т. 66. / Ред. кол. Елена Панова - отг. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie. Livre Philosophie
 
Creator:
Панова, Елена Александрова ред.; Паси, Исак Соломон ред.; Мунтян, Бернард Яков ред.
 
Date:
1974 [issued] 1974 [за 1972].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001064367
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Философски факултет. Книга Философия :| Т. 66. /| Ред. кол. Елена Панова - отг. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie. Livre Philosophie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 158.5 MB)
 
260:
1974 [за 1972].
 
300:
285 с. :| с ил.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Панова, Елена Александрова| ред.| Паси, Исак Соломон| ред.| Мунтян, Бернард Яков| ред.