Citation link:
 • Философски портрети, миниатюри и фрагменти /Исак Паси.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • [стр. 4]
   • [стр. 5]
  • ПРЕДГОВОР
   • стр. 8
  • ФИЛОСОФСКИ ПОРТРЕТИ НА ЧОВЕКА, 2002 г.
   • I. ИЗБРАНИЧЕСТВОТО
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
   • II. ИЗКУШЕНИЕТО
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
   • III. ИЗКУПЛЕНИЕТО
    • стр. 22
    • стр. 23
   • IV. ГЕНИАЛНОСТТА
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
   • V. ТАЛАНТ И МОРАЛ
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
   • VI. ГОРДОСТТА
    • стр. 38
    • стр. 39
   • VII. САМОТАТА
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
   • VIII. СЛАВАТА
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
   • IX. БРАТСТВОТО
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
   • X. ПРИЯТЕЛСТВОТО
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
   • XI. НАСЛАДАТА ОТ МИСЛЕНЕТО
    • стр. 72
    • стр. 73
   • XII. КЪСМЕТЪТ
    • стр. 75
   • XIII. СТРАХЪТ
    • стр. 77
    • стр. 78
   • XIV. АЛЧНОСТТА
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
   • XV. ЛЮБОПИТСТВОТО
    • стр. 84
    • стр. 85
   • XVI. ЗАВИСТТА
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
   • XVII. ГНЕВЪТ
    • стр. 91
    • стр. 92
   • XVIII. ОТМЪЩЕНИЕТО
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
   • XIX. ФАНАТИЗМЪТ
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
   • XX. ЛИЦЕМЕРИЕТО
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
   • XXI. МЪЛЧАНИЕТО
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
   • XXII. LOCUS MINORIS RESISTENTIAE
    • стр. 115
    • стр. 116
   • XXIII. СКУКАТА
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
   • XXIV. ДЕН И НОЩ
    • стр. 123
   • XXV. ИМА ЛИ НАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР?
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
   • XXVI. ФИЛОСОФИЯ НА СВОБОДАТА: ДОСТОЕВСКИ И БЕРДЯЕВ
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
   • XXVII. ЕСЕИСТИКАТА НА ТОМАС МАН
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
  • ФИЛОСОФСКИ МИНИАТЮРИ, 1970 г.
   • УВОД
    • стр. 154
    • стр. 155
   • I. ШЕКСПИР И ОБУВКИТЕ
    • стр. 157
   • II. НАВИК ЛИ Е ПРИРОДАТА?
    • стр. 159
   • III. ЗАЩО РАЗУМЪТ ИМА НУЖДА ОТ ОНОВА, КОЕТО МУ Е НАЙ-ТРУДНО ДА РАЗБЕРЕ?
    • стр. 161
   • IV. ВСЕКИ ПРИ СВОЕТО СИ!
   • V. КЪМ ЗАГАДКИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА!
    • стр. 164
   • VI. И ТОВА Е ЧАСТ ОТ ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА!
   • VII. ИМА ЛИ СЪДБА?
    • стр. 167
   • VIII. ДОБРО И ЗЛО, ЗЛО И ДОБРО!
   • IX. ЧОВЕК И ИСТОРИЯ
   • IX. ЧОВЕК И ИСТОРИЯ
    • стр. 171
   • XI. КЪМ ПОЗНАНИЕТО ВОДЯТ МНОГО ПЪТИЩА
   • XII. СЦИЛА И ХАРИБДА
   • XIII.... НО И ЗА РАДОСТТА ОТ ПЪРВООТКРИВАТЕЛСТВОТО
   • XIV. ИСТИНАТА ЛИ Е ЗА ЧОВЕКА, ИЛИ ЧОВЕКЪТ Е ЗА ИСТИНАТА?
    • стр. 176
   • XV. ПЛЕДОАРИЯ ЗА ДЯВОЛА
    • стр. 178
   • XVI. АПОЛОГИЯ НА ЗМИЯТА
   • XVII. ОПИТ ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ЯНУС
   • XVIII. ХИТЪР ЛИ Е РАЗУМЪТ?
    • стр. 182
   • XIX. ЧОВЕК НЕ ЗНАЕ НИТО ОТКЪДЕ ЩЕ МУ ДОЙДЕ ДОБРОТО, НИТО КОИ СА ИСТИНСКИТЕ МУ БЛАГОДЕТЕЛИ!
   • XX. И БЕЗ ИЛЮЗИИ НЕ МОЖЕ
    • стр. 185
   • XXI. ЗА РАЗУМНИЯ КОНСЕРВАТИЗЪМ
    • стр. 187
   • XXII. ТЕМИДА, ИЛИ СЛЯПА ЛИ Е СПРАВЕДЛИВОСТТА?
   • XXIII. ПРАВО НА ИЗБОР
    • стр. 190
    • стр. 191
   • XXIV. ОСТАВЕТЕ МЕ ДА НЕ ЗНАЯ!
    • стр. 193
    • стр. 194
   • XXV. ЗА РАДОСТТА ОТ НЕЗНАНИЕТО!
   • XXVI. ЗА ОПЛАКВАЩИТЕ СЕ
   • XXVII. НЕВИНАГИ КОЙТО ТЪРСИ - ЩЕ НАМЕРИ!
   • XXVIII. БЛАГОТО НА НАРОДА
    • стр. 199
    • стр. 200
   • XXIX. САМО ДА Е ИЗВЪН СВЕТА!
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
   • XXXIII. ВРЕМЕТО
   • XXXIV. НЕ ВСЯКА КОМПЕНСАЦИЯ КОМПЕНСИРА
   • XXXV. ЗА ПОГОВОРКАТА БОГ ОТЛАГА, НО НЕ ЗАБРАВЯ
   • XXXVI. СВОБОДАТА - УПОТРЕБА И ЗЛОУПОТРЕБА
   • XXXVII. ПАК ЗА СВОБОДАТА!
    • стр. 210
    • стр. 211
   • XXXVIII. ОЩЕ ЕДИН ПАРАДОКС НА СВОБОДАТА!
   • XXXIX. ТОПОС И ФИЛОСОФИЯ
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
   • XL. УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ
    • стр. 220
   • XLI. ЕДНА СУТРИН В ЕФЕС
    • стр. 222
   • XLII. АКРОПОЛЪТ В МЕНЕ
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
   • XLIII. ИСПАНИЯ В МЕНЕ
    • стр. 229
    • стр. 230
   • XLIV. ЕДИН СЛЕДОБЕД ВЪВ ВИТЕНБЕРГ
    • стр. 232
   • XLV. ВСИЧКО СИ ИМА ВРЕМЕ, ВРЕМЕ ИМА ЗА ВСЯКА РАБОТА
    • стр. 234
   • XLVI. ПЛОВДИВ КАТО ДУХОВНА ФОРМА НА ЖИВОТ
    • стр. 236
   • XLVII. АМЕРИКАНСКИ ИМПРЕСИИ
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
   • XLVIII. ПРЕД ЕДИН МЕМОРИАЛ
    • стр. 243
   • XLIX. ФИЛОСОФИЯ И ИЗКУСТВО
    • стр. 245
    • стр. 246
   • L. АНТИНОМИИ (Фрагменти за творчески процес)
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
   • LI. „ДУХЪТ, ЧИЯТО СЪЩНОСТ Е ВЕЧНО ДА ОТРИЧА!”
    • стр. 253
   • LII. СМЯХ ПРЕЗ СЪЛЗИ И СЪЛЗИ ПРЕЗ СМЯХ
   • LIII. ОЩЕ ЗА ЕДИПОВИЯ КОМПЛЕКС
   • LIV. LOCUS MINORIS RESISTENTIAE
    • стр. 257
    • стр. 258
   • LV. КРЪСТОПЪТ НА МИТА И ЖИВОТА
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
   • LVI. ФИЛОСОФСКАТА ГРЕШКА НА ФАУСТ
    • стр. 265
   • LVII. ЗА АВТОБИОГРАФИИТЕ
   • LVIII. ФРИДРИХ НИЦШЕ И УРОЦИТЕ НА ДИОГЕН ЛАЕРЦИЙ
   • LIX. ТЕЛЕСНАТА ПЪЛНОТА КАТО ЕСТЕТИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
    • стр. 269
    • стр. 270
   • LX. АПОТЕОЗ НА ВИНОТО!
    • стр. 272
    • стр. 273
   • LXI. ПИРЪТ
    • стр. 275
   • LXII. И ПАК ЗА ЛИТЕРАТУРНОТО CREDO
   • LXIII. КНИГИТЕ ИМАТ СВОЯ СЪДБА
   • LXIV. ЗА МЕТАФОРИТЕ
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
   • LXV. ЕЗИКОВИ НЕВОЛИ!
    • стр. 283
    • стр. 284
   • LXVI. СИНОНИМИ, АМА НЕ ЧАК ДОТАМ!
   • LXVII. „АРКАДИЙ, НЕ ГОВОРИ КРАСИВО!”
   • LXVIII. СОБСТВЕНАТА СИЛА НА ДУМИТЕ
   • LXIX. ИСТОРИЯТА - НАУКА ИЛИ ИЗКУСТВО?
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
   • LXX. TEMPORA MUTANTUR ЕТ NOS MUTAMUR IN ILLIS?
   • LXXI. НЯМА ОБЩОВАЛИДНИ МАКСИМИ
   • LXXII. ЗА ФИЛОСОФСКИТЕ СЪЧЕТАНИЯ
    • стр. 296
   • LXXIII. ЗА ФИЛОСОФСКАТА БИОГРАФИЯ НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ
   • LXXIV. IBI BENE, UBIPATRIA НА ФИЛОСОФИЯТА
   • LXXV. ЗА ДЕФИНИЦИИТЕ
   • LXXVI. МНИМИ И ИСТИНСКИ КРИТЕРИИ
   • LXXVII. ЗА ИДЕИТЕ И „ТЕХНИЯ” ЕЗИК
   • LXXVIII. А БИЛО Е И ТАКА
   • LXXIX. ИМПРОВИЗАЦИЯ ВЪРХУ ЦИФРАТА СЕДЕМ
   • LXXX. ПАРАФРАЗИ
   • LXXXI. СЛОВО
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
   • LXXXII. MAGISTER DIXIT!
    • стр. 311
    • стр. 312
   • LXXXIII. НАГРАДАТА КАТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОРАЖЕНИЕ
    • стр. 314
    • стр. 315
   • LXXXIV. КЪМ МЕТАФОРАТА ЗА СЕМАНТИКАТА НА ДУМАТА ВЪПРОС
    • стр. 317
   • LXXXV. МАТЕРИЯ И ДУХ
   • LXXXVI. ГЕРОЙ И ЛАКЕЙ
   • LXXXVII. ОТКРИТИЯ И ОТКРИВАТЕЛИ
    • стр. 321
   • LXXXVIII. УТРО И ВЕЧЕР
    • стр. 323
   • LXXXIX. АНТИНОМИИ
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
    • стр. 330
   • ХС. ЗА СКРОМНОСТТА И НЕСКРОМНОСТТА
   • XCI. ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
   • XCII. ГЪРЦИТЕ - ВЕЧНИТЕ ДЕЦА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
    • стр. 339
   • XCIIL КАК ПОЗНАВАМЕ?
    • стр. 341
   • XCIV. ЕПОПЕЯ (ГЕРОИЧЕН ЕПОС)
    • стр. 343
    • стр. 344
   • XCV. И ГРАДОВЕТЕ ИМАТ СВОЯ СЪДБА
    • стр. 346
    • стр. 347
   • XCVI. СТЕНИТЕ
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
   • XCVII. ПЛОЩАДЪТ
    • стр. 354
    • стр. 355
   • XCVIII. ФИЛОСОФИЯ - НАТУРФИЛОСОФИЯ
    • стр. 357
    • стр. 358
   • IC. ТРЕТИЯТ
   • С. ЧОВЕКЪТ - МЕЖДУ БЕЗДЕЛИЕТО И ТРУДОЛЮБИЕТО
    • стр. 361
   • CI. РУСКИЯТ РЕЛИГИОЗЕН РЕНЕСАНС И ЕВРЕЙСКИЯТ ВЪПРОС
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
   • СII. ИУДЕИ, ЕВРЕИ(ЕВРЕЙСКАТА СЪДБА В СЪДБАТА НА НИЦШЕ)
    • стр. 375
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
   • CIII. ФИЛОСОФСКИЯТ ПОРТРЕТ
    • стр. 384
    • стр. 385
    • стр. 386
   • ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ФИЛОСОФИЯТА
    • стр. 388
  • ФИЛОСОФСКИ ФРАГМЕНТИ, 1970 г.
   • стр. 390
   • стр. 391
   • стр. 392
   • стр. 393
   • стр. 394
   • стр. 395
   • стр. 396
   • стр. 397
   • стр. 398
   • стр. 399
   • стр. 400
   • стр. 401
   • стр. 402
   • стр. 403
   • стр. 404
   • стр. 405
   • стр. 406
   • стр. 407
   • стр. 408
   • стр. 409
   • стр. 410
  • Книги от същия автор
  • Задна корица