Current View
Citation link:
Title:
Формиране на визуална грамотност на студенти в процеса на обучение по изобразително изкуство : Автореферат / Лиляна Орлинова Дворянова ; Науч. ръководител Бисера Вълева.; Development of visual literacy in university fine arts education Liliana Orlinova Dvoryanova
 
Creator:
Дворянова, Лиляна Орлинова; Dvorjanova, Liljana Orlinova; Вълева, Бисера Василева науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Визуални изкуства" 2017; Библиогр. с. 42-44; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Изобразително изкуство методика на преподаването за ВУЗ.
 
*** *** ***
 
001:
001131033
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дворянова, Лиляна Орлинова
 
245:
Формиране на визуална грамотност на студенти в процеса на обучение по изобразително изкуство :| Автореферат /| Лиляна Орлинова Дворянова ; Науч. ръководител Бисера Вълева.
 
246:
Development of visual literacy in university fine arts education| Liliana Orlinova Dvoryanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.076 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
44 с. :| с табл., диагр., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Визуални изкуства"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 42-44
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Изобразително изкуство| методика на преподаването| за ВУЗ.
 
700:
Dvorjanova, Liljana Orlinova| Вълева, Бисера Василева| науч. ръководител