Citation link:
  • Няколко бележки за педагогическият отдел при Пражката народописна изложба / Иван Димитров Шишманов.