Citation link:
 • Време на равносметка и на търсене на проекции към бъдещето : Тенденции в развитието на образованието по библиотечно-информационни науки (БИН) : Състояние в Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147