Citation link:
  • Основи на петрографията в Кърджалийска околия : (С една петрографска карта 1 : 126000) / от Г. Бончев.