Citation link:
  • Исторически спомен /С увод от П. Чилев Кн. 1.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев