Citation link:
  • Общи задачи на България и Германия /От д-р фон ден Щайнен ; [Прев.].
    • Заглавна страница с дарствен надпис