Current View
Citation link:
Title:
Разработване на биологичноактивни продукти от нови природни източници : Автореферат / Милена Николова Петрова ; Науч. ръководители Петя Христова, Ганка Чанева ; Рец. Пенка Мончева, Светла Данова.; Development of biologically active products from new natural sources Milena Nikolova Petrova
 
Creator:
Петрова, Милена Николова; Petrova, Milena Nikolova; Христова, Петя Койчева науч. ръководител; Чанева, Ганка Тодорова науч. ръководител; Мончева, Пенка Ангелова рец.; Данова, Светла Трифонова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки, науч. спец. "Микробиология" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак. 2022; Библиогр. с. 48-53; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Биотехнология; Селскостопанска микробиология; Биологично земеделие
 
*** *** ***
 
001:
001199875
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова, Милена Николова
 
245:
Разработване на биологичноактивни продукти от нови природни източници :| Автореферат /| Милена Николова Петрова ; Науч. ръководители Петя Христова, Ганка Чанева ; Рец. Пенка Мончева, Светла Данова.
 
246:
Development of biologically active products from new natural sources| Milena Nikolova Petrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.215 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
57 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки, науч. спец. "Микробиология"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак.| 2022
 
504:
Библиогр. с. 48-53
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Биотехнология| Селскостопанска микробиология| Биологично земеделие
 
700:
Petrova, Milena Nikolova| Христова, Петя Койчева| науч. ръководител| Чанева, Ганка Тодорова| науч. ръководител| Мончева, Пенка Ангелова| рец.| Данова, Светла Трифонова| рец.