Citation link:
  • Кикот на живота : Драма в 3 действия /От Васил Иванов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев