Citation link:
 • Разпис на лекциите : За зимния семестър на учебната 1945-1946 година.
  • Предна корица
  • Начална страница
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
  • Разпис на лекциите
   • I. Историко-филологически факултет
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • II. Физико-математически факултет
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • III. Юридически факултет
   • стр. 18
   • стр. 19
   • IV. Медицински факултет
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • V. Агрономо-лесовъдски факултет
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • VI. Богословски факултет
   • стр. 30
   • VII. Ветеринарно-медицински факултет
   • стр. 32
  • Адресен списък на университетския персонал
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
  • Университетски издания
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55