Citation link:
 • Устав за управлението на Българската екзархия
  • Предна корица
   • Гръб корица
  • Форзац
   • форзац
  • Заглавна страница
   • гръб на заглавна страница
  • Предуведумление
   • стр. II
   • стр. III
  • УСТАВ ГЛАВА 1
   • стр. 2
   • стр. 3
  • ГЛАВА 2
   • СТР. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • ГЛАВА 3
   • стр. 10
   • стр. 11
  • ГЛАВА 4
   • стр. 13
  • ГЛАВА 5
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
  • ГЛАВА 6
   • стр. 20
  • ГЛАВА 7
  • ГЛАВА 8
  • ГЛАВА 9
   • стр. 24
   • стр. 25
  • ГЛАВА 10
   • стр. 27
  • Част втора ГЛАВА 1
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
  • ГЛАВА 2
   • стр. 33
  • ГЛАВА 3
   • стр. 35
  • ГЛАВА 4
  • ГЛАВА 5
   • стр. 38
  • Част трета
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
  • Членовете на смесен привременен български съвет
  • Форзац
   • форзац
  • Задна корица