Citation link:
  • Духът на полската история /Антони Холонйевски ; Прев. от пол. Анастасия Ганчева.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев