Current View
Citation link:
Title:
Формиране на литературни и социолингвистични компетентности у учениците в начална училищна възраст чрез съвременната литература за деца : Автореферат / Теодора Янкова Вълева ; Науч. ръководител Нели Иванова ; Рец. Бистра Мизова, Снежанка Добрева.
 
Creator:
Вълева, Теодора Янкова; Иванова, Нели Стоянова науч. ръководител; Мизова, Бистра Кирилова рец.; Добрева, Снежанка рец.
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образование) Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "Дидактика" 2023; Библиография с. 83-92; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Литература методика на преподаването за основни училища; Български език методика на преподаването за основни училища; Детска и юношеска литература; Социолингвистика деца
 
Identifier:
978-954-471-942-5
 
*** *** ***
 
001:
001213416
 
020:
978-954-471-942-5
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вълева, Теодора Янкова
 
245:
Формиране на литературни и социолингвистични компетентности у учениците в начална училищна възраст чрез съвременната литература за деца :| Автореферат /| Теодора Янкова Вълева ; Науч. ръководител Нели Иванова ; Рец. Бистра Мизова, Снежанка Добрева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.884 MB)
 
260:
София :| Либра скорп,| 2023.
 
300:
96 с. :| с табл., сх. ;| 22 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образование)| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "Дидактика"| 2023
 
504:
Библиография с. 83-92
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Литература| методика на преподаването| за основни училища| Български език| методика на преподаването| за основни училища| Детска и юношеска литература| Социолингвистика| деца
 
700:
Иванова, Нели Стоянова| науч. ръководител| Мизова, Бистра Кирилова| рец.| Добрева, Снежанка| рец.