Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 2 - Литературознание : Т. 87. / Ред. кол. Моско Москов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de philologies slaves. Livre 2 - Lettres
 
Creator:
Москов, Моско Добрев ред.; Боева, Людмила Йосифовна ред.; Ницолова, Руселина Лозанова ред.; Велева, Лидия Любенова ред.; Бунджулова, Боряна Емануилова ред.; Филчева, Снежана Хараламбиева ред.
 
Date:
1999 [issued] 1999 [за 1994].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
*** *** ***
 
001:
001067840
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 2 - Литературознание :| Т. 87. /| Ред. кол. Моско Москов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de philologies slaves. Livre 2 - Lettres
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 6 MB)
 
260:
1999 [за 1994].
 
300:
195 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
700:
Москов, Моско Добрев| ред.| Боева, Людмила Йосифовна| ред.| Ницолова, Руселина Лозанова| ред.| Велева, Лидия Любенова| ред.| Бунджулова, Боряна Емануилова| ред.| Филчева, Снежана Хараламбиева| ред.