Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Физико-математически факултет. Книга 1 - Математика и физика. Част 2 : Т. 51 / Ред. Б. Петканчин, Ас. Дацев.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte des sciences physiques et mathematiques. Livre 1 - Mathematiques et physique. Partie 2
 
Creator:
Петканчин, Боян Лазаров ред.; Дацев, Асен Борисов ред.
 
Date:
1959 [issued] 1959 [за 1956/57].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001053254
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Физико-математически факултет. Книга 1 - Математика и физика. Част 2 :| Т. 51 /| Ред. Б. Петканчин, Ас. Дацев.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte des sciences physiques et mathematiques. Livre 1 - Mathematiques et physique. Partie 2
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.826 MB)
 
260:
1959 [за 1956/57].
 
300:
147 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Петканчин, Боян Лазаров| ред.| Дацев, Асен Борисов| ред.