Citation link:
  • Полет : Избрани преведени и оригинални стихотворения /Никола Д. Йорданов ; С отзиви за някои от тях от Ив. Вазов, К. Величков и др.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора