Citation link:
  • Отломки, настроения и наброски във измерена реч Ч. 1.
    • Издателската корица с дарствен надпис от автора
    • Заглавна страница