Citation link:
  • Към пропаст : Пиеса в 5 действия и 1 картина : Извлечена из повестта Иван Александър /Иван Вазов.
    • Издателска корица