Citation link:
  • Няколко глави от психологията на творчеството /От М. Арнаудов, професор в Университета.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора