Citation link:
 • Етнографско изследване на село Ресен, В. Търновско
  • Заглавна страница
   • Речник на характерната лексика
   • стр. 1
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6