Citation link:
 • Памятки украинско-руськой мови и литератури: Т. 4.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница [1]
  • Заглавна страница [2]
  • Передмова
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV
   • XV
   • XVI
   • XVII
   • XVIII
   • XIX
   • XX
   • XXI
   • XXII
   • XXIII
   • XXIV
   • XXV
   • XXVI
   • XXVII
   • XXVIII
   • XXIX
   • XXX
   • XXXI
   • XXXII
   • XXXIII
   • XXXIV
   • XXXV
   • XXXVI
   • XXXVII
   • XXXVIII
   • XXXIX
   • XL
   • XLI
   • XLII
   • XLIII
   • XLIV
   • XLV
   • XLVI
   • XLVII
  • І. Катехізми на апокріфiчні теми.
   • A. Вопросы и отвѣты Григорія богослова и Василія. (рукоп. Оссол. ч. 41)
    • стр. 2
    • стр. 3
   • Б. Вопросы святых отец. (Калуський рукоп.)
    • стр. 5
    • стр. 6
   • B. Вопросы. (без початку, рукоп. Г. Білявського)
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
   • Г. Вопросит св. Василій, отповѣдає св. Григорій богослов. (Рукоп. Ярем. Білах.)
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
   • Д. Вопрошенія стятых стязаній и разумно. (Рукоп. Г. Білявського)
   • Е. Пытаня и отповѣди. (Боршев. рукоп.)
    • стр. 17
    • стр. 18
   • Ж. Уривок питань і відповідий. (Сокольський рукоп.)
   • З. Статя без титулу. (Рукоп. Ярем. Білах.)
   • І. Слово о всѣх дѣлах церковных поучителное учителем. (Рукоп. Ярем. Білах.)
    • стр. 21
   • К. Вопрос: аще добро єст по вся дай причащати ся (Якимчицький Ізмараґд)
   • Л. Вопросы и отвѣты євангельских словес явѣ сказана Василієм и Фелогом Григоріем. (Рукоп. Теод. з Дубівця)
   • М. Розмова про душі померших. (Рукоп. тойже)
   • Н. Люцидар ознаймуючий о речах сотворевных на небеси и на земли, з грецкого на руский преложен. (Сокольський рук.)
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
   • О. Уривок із Люцідарія. (Боршевицький рук.)
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
   • П. Словеса избранная. (Сокольський рук.)
   • Р. Банкет духовный. (Плїсниський рукоп.)
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
  • II. Апокалїпси про празники і обряди.
   • A. Ефистолія о недѣли. (Рукоп. Т. з Дубівця)
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
   • Б. Друга епістолїя. (Страшевицька Минея)
    • стр. 54
    • стр. 55
   • B. Слово по вся неделя. Сія епістолія и посланіе до Іерусалима сыном человѣческим. (Рук. Георгія Білявського)
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
   • Г. Слово о святой недели, сіє єст еаистолія, приказаніе Господне. (Рукоп. Ярем. Білах.)
    • стр. 62
   • Д. Лист небесний. (Уривок, Дрогобицький рук.)
   • Е. Друга епістолїя про неділю, уривок. (Калуський рук.)
    • стр. 65
    • стр. 66
   • Ж. Обвѣщеніе листу от святаго отца ПѢуса VII папи римскаго в року 1632. (Угнівський рукоп.)
    • стр. 68
   • З. Лист небесний. (Бачв. рукоп.)
    • стр. 70
   • I. Лист небесний. (Яйковецький рукоп.)
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
   • К. Лист Божій. (Львівський друк 1903 р.)
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
   • Л. Сон Богородицї. (Яйковецький рукоп.)
   • М. Сон Богородицї. (Бачванський рукоп.)
   • Н. Слово о 12 пятницах и о градѣ Шпалѣ року Божія 1600, еже єсгь на ползу христіяном. (Рукоп. Ярем. Білах.)
    • стр. 82
    • стр. 83
   • О. Слово святаго АлиФерія еже ест душам христіянским. (Рукоп. І. Кузикевича)
    • стр. 85
   • И. Дванацять пятниць. (Угнівський рук.)
   • Р. Дванацять пятниць. (Яйковецький рук.)
    • стр. 88
   • C. Слово о виденіи св. от. Пахомія о срѣдѣ и о пятку. (Якимч. Ізмараґд)
   • У. Статя без титулу додана до тогож Слова, (тамже)
   • Ф. Видѣніе св. от. нашего Дорофея. (тамже)
   • X. Слово о святѣй литургіи св. ап. Павла. (Рукоп. Т. з Дубівця)
    • стр. 93
    • стр. 94
   • Ц. Слово о святѣй литоргіи св. ап. Павла от Прелога. (Рук. Георгія Білявського)
    • стр. 96
    • стр. 97
   • Ч. Історія о откровен. Йоаннікія Ґалатовского. (Небо новое)
   • Ш. Слово св. препод. отца н. Павла Исповѣдника о св. литургіи. (Рук. Георгія Білявського)
    • стр. 100
    • стр. 101
   • Щ. Сіе знаменіе прояви Бог архистратигом Михайлом. (Рукоп. Т. з Дубівця)
    • стр. 103
  • III. Апокалїпси про загробове житє.
   • A. Слово о святом Авраамѣ, єгда яви ся єму Архистратиг Михаил. (Унгварський рукоп.)
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
   • Б. Ввдѣніе еже видѣ святыи Исаія пророк сын Амосов. (Рукоп. моск. Успенського собора)
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • B. Слово от видѣнія Павла апостола. (Сваричівський Ізмараґд)
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
   • Д. Слово пресвятыя Богородицы велми душеполезно о покои всего мира. (Збірник Троіцкої Сергієвої Лаври)
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
   • Е. Откровеніе мук тяжких. (Рукоп. Ярем. Білахевича)
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
   • Ж . Открытіе мук пресвятьш Богородици, иж оглядала, где мучат ся грѣшніи. (Рукоп. Георгія Білявського)
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
   • З. Слово о откровенін мук, егда ходила пресв. Богородиця з Михаилом, где мучит ся род христіянскій. (Рукоп. І. Кузикевича)
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
   • И. Сіе слово барз потребно о покои всего мира. (Рукоп. бачванськнй)
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
   • К. Съказаниє отця нашего Агапия, чьсо ради оставляють роды и домы своя и жены н дѣти. (Рукоп. Успенського собора)
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
   • К1. Жытiе преподобної! Ѳеодоры, яже много в днех своах послужи преподобному Василію Новому. (Рукоп. о. Яроцкого)
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
   • Л. Слово св. от. нашего Кирила о исходѣ души и о 20 митарствах. (Рукоп. Степана Самборини)
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
   • М. Кирила Александрійскаго слово о сходѣ души от тѣла и о страшном втором пришествіи Христовом. (Ославський рукоп.)
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
   • Н. Повѣсть преподобнаго отца нашего Макарія. (Рукоп. Ст. Самборини)
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
   • О. Слово душеспасителное, которое ознайменное от ангела св. препод. Макарію египетскому о тайнах божих несвѣдомых. (Рукоп. Івана Дашовського)
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
   • П. Слово св. Іоана Милостиваго о исходѣ души. (Сваричівський Ізмараґд)
   • Р. Слово о исходѣ души и о восходѣ на небеса по смерти. (Мединицький Прольоґ)
   • C. Слово о душах грѣшных блаж. Андрея Христа ради юродиваго. (Рукоп. Нар. Дому, муз. Петр. ч. 165)
    • стр. 230
   • Т. Слово о исходѣ души, егда разручается от тѣла на оніи вѣк. (Рукоп. Ярем. Білахевича)
    • стр. 232
   • У. Слово Нифонта, яко в послѣднем издыханіи слъзами и милостинею угодил Богу. (Перемиський Прол.)
   • Ф. Размышленіе о геенѣ огненной. (Бачванський рукоп.)
   • X. Краткое описаніе о чистцу св. Патрикія. (Рукоп. Ів. Прислопеького)
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
   • Ч. Слово св. Патрикіа епископа о исходящим от земля огни в различних мѣстѣх. (Минея бібл. Петруш.)
    • стр. 248
  • IV. Апокалїпси про конець сьвіта.
   • А. Пророчество Исаино сына Амосова о послѣдных днех. (Сваричівський Ізмараґд)
    • стр. 250
    • стр. 251
   • Б. Слово стго пророка Исаіа о послѣдних днех. (Рукоп. Г. Білявського)
    • стр. 253
    • стр. 254
   • В. Послѣднее видѣніе св. пророка Данила. (Сваричівський Ізмараґд)
    • стр. 256
    • стр. 257
   • Г. Слово св. Іоанна богослова о вознесеній Господа нашего Ісуса Христа. (Іспаський рукопис)
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
   • Д. Уривок Слова Мефодія Патарського „о судном дни и о послѣдних лѣтѣх". (Рукоп. Петр. ч. 148)
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
   • Е. Слово св. от. Мефодія о початку свѣта и о поелѣдных днех. (Рукоп. в моїм посїданю)
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
   • Ж. Слово св. Мефодія епископа Іерусалимского о царствѣ Михаиловѣ и о царствіи Антихрвстовом и о остатных днех, (Рукоп. П. Свідзїнського)
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
   • З. О послѣдных днех. (Рукоп. Степана Теелевцьового)
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
   • І. Уривки тогож твору. (Рукоп. Нар. Дому ч. 126)
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
   • К. История о женѣ Мандонѣ, царици безбожнои и бестияльнои. (Рукоп. Т. Поповича Тухлянського)
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
   • Л. Иже в святых отца нашего Ипполита . . . папы римскаго слово о скончанію мира и о Антихристѣ и о втором пришествіи Господа нашего Ісуса Христа, в неделю шясопустную. (Рукоп. Оссол. ч. 92)
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
    • стр. 355
   • М. Иже во святых от. наш. Иполита папы римскаго разрѣшеніе неизреченнаго откръвенія Іоанна богословца. (Рукоп. Оссол. ч. 92)
   • Н. О страшном пришествіи Ісуса Христа. (Бачванський рукоп.)
    • стр. 358
    • стр. 359
   • О. Слово св. Єфрѣма о втором пришествіи божій. (Сваричівський Ізмараґд)
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
   • П. В неделю мясоиуетную преп. о. наш. Паладія мниха Слово о втором пришесхвіи Христовѣ по схрашном судѣ и о будущей муці и о умиленіи души. (Ру коп. Васил. ман. у Львові ч. XL)
    • стр. 372
    • стр. 373
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
    • стр. 385
    • стр. 386
    • стр. 387
   • Р. Свяхаго о. наш. Кирила пахріарха ерусалимскаго о сконченю свѣха и о Анхихрисхѣ, с кахехизму его от слова пятьнадцяхого. (Рукоп. Теодора з Дубівця)
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
    • стр. 395
   • С. Слово о послѣдних днех. (Рукоп. Теодора з Дубівця)
   • Т. Исхория албо новина о Анхихрисхѣ. (Рукоп. бібл. Петрушевича ч. 208)
    • стр. 398
    • стр. 399
    • стр. 400
  • Додатки і поправки. До роздїлу І
   • П. Вопросы св. Василія Великаїю и Григорія богослова. (Рукоп. Петруш. ч. 213)
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • стр. 406
   • Р. Вопрошенія св. Григорія и охвѣты св. Василія. (Рукоп. о. Місковича)
    • стр. 408
    • стр. 409
   • С. Вопросы при посѣдженю. (Рукоп. Павла Свідзїнського)
    • стр. 411
   • Т. Питаня і відповіди без титулу. (Рукоп. Павла Свідзїнського)
   • У. Питаня і відповіди на ріжних картках. (Рукоп. Павла Свідзїнського)
   • Ф. Вопрошенія Анхіоха князя и охвѣхы блаж. Аѳанасія епископа о полезных. (Рукоп. о. Місковича)
    • стр. 415
   • X. А се ох книгь Пополиха вопрос. (Рукоп. о Місковича)
    • стр. 417
   • Ч. Слово св. Іоанна Злахоустаго о Адамѣ. (Рукоп. тойже)
    • стр. 419
   • Ш. В началѣ сохвори Бог небо и землю. (Рукоп. бібл. Петруш. ч. 193)
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
    • стр. 425
    • стр. 426
    • стр. 427
   • Щ. Въпросы и отвѣхы от тлъкованія Палеи. (Рукоп. Місковича)
    • стр. 429
    • стр. 430
    • стр. 431
    • стр. 432
    • стр. 433
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
    • стр. 437
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • стр. 446
    • стр. 447
  • До роздїлу II.
   • стр. 449
   • стр. 450
   • стр. 451
   • стр. 452
   • стр. 453
   • стр. 454
   • стр. 455
   • стр. 456
   • стр. 457
   • стр. 458
   • стр. 459
   • стр. 460
   • стр. 461
  • До роздїлу III.
   • стр. 463
   • стр. 464
   • стр. 465
   • стр. 466
   • стр. 467
   • стр. 468
   • стр. 469
   • стр. 470
  • До роздїлу IV.
   • стр. 472
  • I. Покажчик творiв цитованих у примiтках i нотах.
   • стр. 474
   • стр. 475
   • стр. 476
   • стр. 477
   • стр. 478
  • II. Покажчик iмен власних i ґеоґрафiчних.
   • стр. 480
   • стр. 481
   • стр. 482
   • стр. 483
   • стр. 484
   • стр. 485
   • стр. 486
   • стр. 487
   • стр. 488
  • III. Покажчик рiдких i неясних слiв.
   • стр. 490
   • стр. 491
   • стр. 492
   • стр. 493
   • стр. 494
   • стр. 495
   • стр. 496
   • стр. 497
   • стр. 498
   • стр. 499
   • стр. 500
   • стр. 501
   • стр. 502
   • стр. 503
   • стр. 504
   • стр. 505
   • стр. 506
   • стр. 507
   • стр. 508
   • стр. 509
   • стр. 510
   • стр. 511
   • стр. 512
   • стр. 513
   • стр. 514
   • стр. 515
  • Змiст.
   • стр. 518
   • стр. 519
   • стр. 520
   • стр. 521
   • стр. 522
  • Поправки друкарських помилок.
   • стр. 524