Current View
Citation link:
Title:
Съвременни тенденции в графичния дизайн и приложението му при създаване на учебници, учебни помагала и рекламни материали : Автореферат / Явор Спасов Грънчаров ; Науч. ръководител Буян Филчев ; Рец. Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова, Светослав Ангелов Косев.; Modern trends in graphic design and its application in the creation of textbooks, school aids and advertising materials Yavor Spasov Grancharov
 
Creator:
Грънчаров, Явор Спасов; Grancarov, Javor Spasov; Филчев, Буян Йорданов науч. ръководител; Димитрова, Лаура Иванова рец.; Косев, Светослав Ангелов рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на рец. Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова е Лаура Иванова Димитрова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Визуални изкуства" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Графичен дизайн.; Книга оформление.; Учебници и учебни помагала.; Реклама.
 
*** *** ***
 
001:
001189045
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Грънчаров, Явор Спасов
 
245:
Съвременни тенденции в графичния дизайн и приложението му при създаване на учебници, учебни помагала и рекламни материали :| Автореферат /| Явор Спасов Грънчаров ; Науч. ръководител Буян Филчев ; Рец. Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова, Светослав Ангелов Косев.
 
246:
Modern trends in graphic design and its application in the creation of textbooks, school aids and advertising materials| Yavor Spasov Grancharov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.128 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
53 л. :| с диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на рец. Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова е Лаура Иванова Димитрова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Визуални изкуства"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Графичен дизайн.| Книга| оформление.| Учебници и учебни помагала.| Реклама.
 
700:
Grancarov, Javor Spasov| Филчев, Буян Йорданов| науч. ръководител| Димитрова, Лаура Иванова| рец.| Косев, Светослав Ангелов| рец.