Current View
Citation link:
Title:
Миграция от град към село : Етноложко изследване по примери от България, Словакия и Белгия : Автореферат / Петя Валентинова Димитрова ; Науч. ръководители: Веселин Тепавичаров, Илия Илиев ; Рец. Петко Петров Христов, Мира Николаева Маркова.; Urban–rural migration Ethnographic examples from Bulgaria, Slovakia and Belgium Petya Valentinova Dimitrova
 
Creator:
Димитрова, Петя Валентинова; Dimitrova, Petja Valentinova; Тепавичаров, Веселин Иванов науч. ръководител; Илиев, Илия Стоянов науч. ръководител; Христов, Петко Петров рец.; Маркова, Мира Николаева рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", науч. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата" СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Етнология" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Емиграция и имиграция Европа
 
*** *** ***
 
001:
001199181
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Петя Валентинова
 
245:
Миграция от град към село :| Етноложко изследване по примери от България, Словакия и Белгия : Автореферат /| Петя Валентинова Димитрова ; Науч. ръководители: Веселин Тепавичаров, Илия Илиев ; Рец. Петко Петров Христов, Мира Николаева Маркова.
 
246:
Urban–rural migration| Ethnographic examples from Bulgaria, Slovakia and Belgium| Petya Valentinova Dimitrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 861.9 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
23 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", науч. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Етнология"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Емиграция и имиграция| Европа
 
700:
Dimitrova, Petja Valentinova| Тепавичаров, Веселин Иванов| науч. ръководител| Илиев, Илия Стоянов| науч. ръководител| Христов, Петко Петров| рец.| Маркова, Мира Николаева| рец.