Citation link:
  • От страната на белите лилии : Антология от северни поети /Прѣв. Ник. Вас. Ракитин.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница с дарствен надпис от преводача