Current View
Citation link:
Title:
Основни тенденции в обучението по мултимедийни технологии в българското висше образование по изобразително изкуство : Приложение в практиката : Автореферат / Иван Петков Ямалиев ; Науч. ръководител Орлин Дворянов ; Рец. Бисера Василева Вълева, Марина Теофилова Теофилова.; Main trends of multimedia technologies training in Bulgarian higher art education Application in practice Ivan Petkov Yamaliev
 
Creator:
Ямалиев, Иван Петков; Jamaliev, Ivan Petkov; Дворянов, Орлин Панайотов науч. ръководител; Вълева, Бисера Василева рец.; Теофилова, Марина Теофилова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на [образователна и] науч. степен "доктор", проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Визуални изкуства" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Рисуване методика на преподаването за ВУЗ.; Мултимедии.
 
*** *** ***
 
001:
001189051
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ямалиев, Иван Петков
 
245:
Основни тенденции в обучението по мултимедийни технологии в българското висше образование по изобразително изкуство :| Приложение в практиката : Автореферат /| Иван Петков Ямалиев ; Науч. ръководител Орлин Дворянов ; Рец. Бисера Василева Вълева, Марина Теофилова Теофилова.
 
246:
Main trends of multimedia technologies training in Bulgarian higher art education| Application in practice| Ivan Petkov Yamaliev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 764.0 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
48 с. :| с диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на [образователна и] науч. степен "доктор", проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Визуални изкуства"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Рисуване| методика на преподаването| за ВУЗ.| Мултимедии.
 
700:
Jamaliev, Ivan Petkov| Дворянов, Орлин Панайотов| науч. ръководител| Вълева, Бисера Василева| рец.| Теофилова, Марина Теофилова| рец.