Citation link:
 • Разпис на лекциите : Зимен семестър 1948-1949 учебна година.
  • Предна корица
  • Начална страница
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
  • Разпис на лекциите
   • I. Историко-филологически факултет
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • II. Природо-математически факултет
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • III. Юридически факултет
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • IV. Медицински факултет
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • V. Богословски факултет
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • VI. Факултет за стопански и социални науки
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
  • Адресен списък
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77