Citation link:
  • Вечният мъж : [Разказ] /Достоевски ; Прѣв. А. Карима.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев