Citation link:
  • Сръбското занаятчийско изложение във Враня 1982 година