Current View
Citation link:
Title:
Пастирска грижа за семейства при психо-социална терапия на зависимости : Автореферат / Красимир Николов Иванов ; Науч. ръководител Иво Янев.
 
Creator:
Иванов, Красимир Николов; Янев, Иво Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4. Религия и теология, докторска програма Теология - Пастирска психология Софийски университет "Св. Климент Охридски", Богословски факултет, Катедра "Практическо богословие" 2023; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Църква социална работа; Християнска етика; Личност психология
 
*** *** ***
 
001:
001209737
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Красимир Николов
 
245:
Пастирска грижа за семейства при психо-социална терапия на зависимости :| Автореферат /| Красимир Николов Иванов ; Науч. ръководител Иво Янев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 205.1 KB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
17 л. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4. Религия и теология, докторска програма Теология - Пастирска психология| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Богословски факултет, Катедра "Практическо богословие"| 2023
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Църква| социална работа| Християнска етика| Личност| психология
 
700:
Янев, Иво Георгиев| науч. ръководител