Citation link:
  • Искрице : Из поезије Симе Милутиновича Сарајлије /Средио Проф. Анд. Гаврилович.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев