Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика : Т. 86, / Ред. кол. Петър Петров и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de formation d'educateurs et d'instituteurs
 
Creator:
Петров, Петър Веселинов ред.; Радев, Ради Маринов ред.; Русинова, Елена Първанова ред.; Добрев, Златко Иванов ред.
 
Date:
2000 [issued] 2000 [за 1993].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001197159
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика :| Т. 86, /| Ред. кол. Петър Петров и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de formation d'educateurs et d'instituteurs
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 228 MB)
 
260:
2000 [за 1993].
 
300:
344 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Петров, Петър Веселинов| ред.| Радев, Ради Маринов| ред.| Русинова, Елена Първанова| ред.| Добрев, Златко Иванов| ред.