Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Физико-математически факултет. Книга 1- Математика и физика : Т. 26.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte physico-mathematique. Livre 1 - Mathematique et physique
 
Date:
1930 [issued] 1930 [за 1929/30].
 
Description:
Университетски издания "Университетска библиотека" : Неизчерпани книги; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001051701
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Физико-математически факултет. Книга 1- Математика и физика :| Т. 26.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte physico-mathematique. Livre 1 - Mathematique et physique
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 10.71 MB)
 
260:
1930 [за 1929/30].
 
300:
344 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
525:
Университетски издания "Университетска библиотека" : Неизчерпани книги
 
530:
[3] с.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022