Current View
Citation link:
Title:
Системи и модели за социална защита в България (1944-1989) : Автореферат / Александър Христов Христов ; Науч. ръководител Албена Чавдарова.
 
Creator:
Христов, Александър Христов; Чавдарова, Албена Дянкова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.4. Социални дейности (История на социалната работа) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Социална работа 1944-1989. България
 
*** *** ***
 
001:
001168591
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христов, Александър Христов
 
245:
Системи и модели за социална защита в България (1944-1989) :| Автореферат /| Александър Христов Христов ; Науч. ръководител Албена Чавдарова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 672 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
53 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.4. Социални дейности (История на социалната работа)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Социална работа| 1944-1989.| България
 
700:
Чавдарова, Албена Дянкова| науч. ръководител