Current View
Citation link:
Title:
Тенденции и типологии в създаването на телевизионно новинарско съдържание : (Изследване на новините на БНТ 1 и bTV 2019-2020 г.) : Автореферат / Денислав Николаев Борисов ; Науч. ръководител Поля Иванова ; Рец. Росен Костадинов Стоянов, Симеон Игнатов Василев.; Trends and typologies in the creation of television news content (Study of the news on BNT 1 and bTV 2019-2020) Denislav Nikolaev Borisov
 
Creator:
Борисов, Денислав Николаев; Borisov, Denislav Nikolaev; Иванова, Поля Иванова науч. ръководител; Стоянов, Росен Костадинов рец.; Василев, Симеон Игнатов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Телевизионна журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Телевизионни жанрове България.
 
*** *** ***
 
001:
001192188
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Борисов, Денислав Николаев
 
245:
Тенденции и типологии в създаването на телевизионно новинарско съдържание :| (Изследване на новините на БНТ 1 и bTV 2019-2020 г.) : Автореферат /| Денислав Николаев Борисов ; Науч. ръководител Поля Иванова ; Рец. Росен Костадинов Стоянов, Симеон Игнатов Василев.
 
246:
Trends and typologies in the creation of television news content| (Study of the news on BNT 1 and bTV 2019-2020)| Denislav Nikolaev Borisov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 360.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
[27] с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Телевизионна журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Телевизионни жанрове| България.
 
700:
Borisov, Denislav Nikolaev| Иванова, Поля Иванова| науч. ръководител| Стоянов, Росен Костадинов| рец.| Василев, Симеон Игнатов| рец.