Citation link:
 • Женският труд в село Осмар, Шуменско
  • Заглавна страница
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51