Citation link:
  • Русалии :Древен и твърде интересен български обичай в Южна Македония / Написал и издава К. А. Шапкарев.