Citation link:
 • Правилник за библиотеката при Висшето Училище
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • стр. 3
  • I. Запазване целостта на библиотеката
   • стр. 5
   • стр. 6
  • II. Уреждане на библиотечния имот за ползване
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
  • III. Увеличение и намаление на библиотечния имот
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
  • IV. Ползване от библиотеката
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
  • V. Други служебни работи в библиотеката
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
  • VI. Библиотечен комитет
   • стр. 42
   • стр. 43