Citation link:
  • Пастирската деятелност на Търновския митрополит Климент Браницкий /Г. С. П-в.
    • Начална страница с автограф на Боян Пенев