Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Книга Педагогика : Т. 104. / Ред. кол. Ивайло Тепавичаров и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Fakulte de pedagogie. Livre Pedagogie
 
Creator:
Тепавичаров, Ивайло Димитров ред.; Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева ред.; Рашева-Мерджанова, Яна Динкова ред.; Пейчева-Форсайт, Румяна Веселинова ред.; Еничарова, Емилия Иванова ред.; Стракова, Лиляна Иванова ред.; Райкова, Вержиния ред.
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Възпитание.
 
*** *** ***
 
001:
001067123
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Книга Педагогика :| Т. 104. /| Ред. кол. Ивайло Тепавичаров и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Fakulte de pedagogie. Livre Pedagogie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.857 MB)
 
260:
2012.
 
300:
431 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Възпитание.
 
700:
Тепавичаров, Ивайло Димитров| ред.| Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева| ред.| Рашева-Мерджанова, Яна Динкова| ред.| Пейчева-Форсайт, Румяна Веселинова| ред.| Еничарова, Емилия Иванова| ред.| Стракова, Лиляна Иванова| ред.| Райкова, Вержиния| ред.