Citation link:
 • Разпис на лекциите : За зимното полугодие на 1904-1905 учебна година.
  • Заглавна страница
   • стр. 1
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
  • Притурки
   • Занятия в помещенията на историко-филологичeския и юридеческия факултет
    • стр. 13
   • Занятия във факултети по часове
    • стр. 15
   • Из закона за университета
  • Седмичен преглед
  • [Преглед на лекции]