Citation link:
 • [Петдесет] 50 години строителство на СУ "Климент Охридски" (1940-1990) : Спомени
  • Предна корица
  • Предзаглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Предговор
  • Посвещение
   • стр. 8
  • [Главна фасада]
  • Глава първа. Френският архитект Бреасон
   • стр. 10
  • Глава втора. Нов проект за разширение на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 1940 г.
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
  • Глава трета. След девети септември 1944 година
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
  • Глава четвърта. Строежът на IV-ти блок на СДУ продължи 15 години и разширението на Университетската библиотека не стана.
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
  • Глава пета. Разграбване на имотите на Университета в центъра на столицата.
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
  • Глава шеста. Погнат отвсякъде като куче.
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
  • Глава седма. 100 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" (1888–1988)
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
  • Глава осма. Некомпетентността, която беше цяла трагедия за Университета. Тя продължава и днес и ще продължава, ако не се вземат мерки срещу нея.
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
  • [Приложения]
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
  • Глава девета. От Халеевата комета до сега
   • стр. 94
  • Заключение
  • Съдържание