Current View
Citation link:
Title:
Ролята на иновациите за регионалното развитие (по примера на Словения) : Автореферат / Мирослав Валентинов Златев ; Науч. ръководител Николай Попов ; Рец. Станка Василева Тонкова, Косьо Христов Стойчев.; The role of innovation in regional development (following the example of Slovenia) Miroslav Valentinov Zlatev
 
Creator:
Златев, Мирослав Валентинов; Zlatev, Miroslav Valentinov; Попов, Николай Любомиров науч. ръководител; Тонкова, Станка Василева рец.; Стойчев, Косьо Христов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Coverage:
Словения стопанско райониране; България стопанско райониране [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. Науки за земята, науч. спец. Икон. и социална география - пространствено и регионално развитие СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Регионално развитие Словения; Иновации
 
*** *** ***
 
001:
001197500
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Златев, Мирослав Валентинов
 
245:
Ролята на иновациите за регионалното развитие (по примера на Словения) :| Автореферат /| Мирослав Валентинов Златев ; Науч. ръководител Николай Попов ; Рец. Станка Василева Тонкова, Косьо Христов Стойчев.
 
246:
The role of innovation in regional development (following the example of Slovenia)| Miroslav Valentinov Zlatev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.612 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
52 с. :| с цв. графики, диагр., к., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. Науки за земята, науч. спец. Икон. и социална география - пространствено и регионално развитие| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Регионално развитие| Словения| Иновации
 
651:
Словения| стопанско райониране| България| стопанско райониране
 
700:
Zlatev, Miroslav Valentinov| Попов, Николай Любомиров| науч. ръководител| Тонкова, Станка Василева| рец.| Стойчев, Косьо Христов| рец.